Chào Anh em, em ở Đồng Nai đang cần nuôi mấy em yến hót (hoàng yến, yến gì ... cũng được) Anh em nào ở ĐN đang nuôi vui lòng cho xin địa chỉ ... tiện học hỏi, giao lưu!
Thanks!