hiện tại mình nuôi xích non lên, bây giờ đã 4 tháng tuổi, mình đã train trong nhà, tay về cần, cần wa tay rất tốt, ngoài trời thì tập vs harness, khoảng cách 15m bay rất OK, kiu 1 tiếng là bay wa liền, các bước cơ bản để thả chim bay tự đo thì mình đã train hết rồi, bây giờ bác pro nào biết xin thỉnh giáo về việc thả vẹt bay ngoài đồng ko có harness, thả ra bay vòng vòng xong về tay chủ. THÂN!!!!