mai mình định lên tam đảo hít thở không khí trong lành nhân tiện không biét trên đó có bán hoa lan không nhỉ cả nhà. mua ở đâu họ bán nhiều hoa chỉ nhanh giúp mình với mai mình đi rồi