tình hình em muốn mua lò khử No3 và PO4 có anh em nào ở TPHCM thì call em nhé thank

01286640838 Phú tphcm quận 7