Mình mới chơi chim . Mình mới mua một chú vẹt , bỏ tay vào lồng thì chú có vẻ sợ người , bay tùm lum . Mình không biết chú nhiêu tuổi , ở tuổi này tập nói được không ? Đực hay cái ? Các bạn có kinh nghiệm nuôi vẹt chỉ mình vs