chuột Hamster đẻ đc khoảng bao lâu thỳ có thể tách đàn ạ .nếu nuôi cả 4 con trong 1 lồng có ảnh hưởng gì không( vấn đề giống nòi )
bọn chuột con nhà em đc 3 em , bị mồ côi bố với cả mẹ nữa thỳ là 4