Ai có xin Liên hệ với em nha, lồng cũ ấy vì em ít tiền lắm .
Mong đươc moi người giúp đỡ, em ơ Cầu Giấy - Hà Nội.