mình mới chpi gà rừng. đang thuần gà bổi. mình muốn hỏi các bác là gà rừng đã thuần có ăn nhiều không? mình thấy con của mình dang thuần ăn ít lắm và không thấy nó uống nước gì cả. mình llo quá