Em thích bông quỳnh hương lắm, loại bông bự màu trắng nở về ban đêm á. mà đầu là nhọn chứ không có bằng. Đầu lá mà bằng là quỳnh hoa, quỳnh hương đầu lá nhọn. Ai có thì điện thoại hoặc nhắn tin em mua liền. Em muốn mua một chậu lớn, chứ có mấy người cho em hai ba khúc nhỏ xíu phải mấy năm nữa mới có bông. Em muốn mua bụi quỳnh hương lớn để em bón phân cho nó ra bông liền em xem. Ai có nhớ nhắn tin cho em em mua liền, còn hể cho không thì em mừng lắm. Số điện thoại của em nè : 0907099979. Nhớ quỳnh hương chứ đừng có quỳnh hoa bông nhỏ nha. Quỳnh hoa em có nhiều lắm rồi, bây giờ em muốn có cây quỳnh hương bông lớn á. Em muốn pót hình cây quỳnh hương làm mẫu lên lắm mà hổng có pót được, nhớ lá quỳnh hương ở chóp đầu nó nhọn á.