Vô tình được biết một bạn trẻ nuôi và cũng hay đi đánh cu - đặc biệt bạn này còn làm lồng cu gáy rất đẹp - ngồi nói chuyện cả buổi mà 2 anh em ko biết tên nhau mải chuyện quá . Và cũng từ cuộc gặp này đựoc thấy một chú chim có nước gù khá đặc biệt - lần đầu tiên tôi được thấy và theo như bạn này nói thì là gù dở cánh .
Tiện đây mình muốn hỏi anh em trên mạng - là chú chim có kiểu gù như thế này thì khi đi làm mồi có cuốn chim ngoài không ??? Xin cảm ơn các bạn .
http://youtu.be/Dyyld7FssYM