đây là 2 em hôm nọ em đã up.hôm nay đc 1 tuần ăn vẫn ít. các bác đánh giá giup.http://<a href="http://i1212.photobu...&#91;/IMG]</a>

---------- Bài viết thêm vào lúc 12:14 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 12:12 PM ----------


http://s1212.photobucket.com/user/mi...02327.mp4.html