Cần bán 2 con gà tre đá

Con thứ 1:Cú Chuối 800g (Pin) 2 mùa thành tích 5x chân cùi gà canhCÁN
http://thamtunhatnguyet.com/upanh/se...0426035710.jpg


Con Thứ 2 Xám 950g (pin) gà 12 tháng gà nạp chân mạnh


Cán 2 bênh y hệt


Con 1 500k con 2 300k nếu gà đá 1 2 chân chạy thì hoàn tiền lại

Ship TPHCM-KG-TG-CM-BL-CT-BT..........