Em mồi thổ rền 6 năm lồng. Gióng thổ hơi buồn buồn, thúc gù thổ rền
Chim rước xa, thúc dặm kèm tốt, có vấp nhưng thưa chim chơi giàn ngoài, giàn trong. Gù hậu cứng. Chim thuần, rất êm lồng!
Rất nhậm sào. Lúc nào củng thúc kèm bo 1 dây rồi mới gióng
Mồi cây, đất đều đánh tốt. Chủ yếu là đánh cây
Bác nào cần lh : 0935 873 672
Hình em nó :
Con mình bán là con bên phải màn hình