Vẫn còn ít cói TH bán nốt
15k/ gốc

Lấy 10 gốc tặng 1 gốc , lấy 20 gốc tặng 3 gốc
ai cần liên hệ :0975761636