tình hình là mình mới bắt được một tổ khuyên nên mình bẫy cả chim bố và mẹ,chim bố thì mình nhốt chung với chim thuần nhà mình, con chim me thi minh tha,nhung mà em nó chẳng chịu ăn gì cả,càng ngày cang yếu,minh cho chuối và sâu vào mà em nó cũng chăng chịu ăn,anh em nào có cách nào thuần hóa em này chỉ giúp mình với,