e up trong mục chim rừng và e đưa link ra đây để mọi ng tiện đánh giá và cho e ý kiến về nuôi con này ah.
http://www.aquabird.com.vn/forum/sho...d.php?t=107236
http://www.aquabird.com.vn/forum/sho...d.php?t=107236