Tôi muốn hỏi thời gian bình thường lúc làm tổ, đẻ trứng, ấp, nở, tập bay tính theo ngày nhé! Tôi mới tìm được 1 tổ trên cây dừa, kiểm tra thấy chưa có trứng mà không dám xem nhiều vì sợ chim bỏ tổ. ACE cho ý kiến tí.

TK!