Em đang có nhu cầu mua lủa đã chìm set cho bể IQ3 ai có cho xin tý hình em sẽ pm lại, Thank's