mình có cái hồ 70x50x50, sài 4bóng T5 14w, vậy nên trồng cây gì làm nền????? thanks mọi người!
điều kiện as như vậy có thể trồng các loại cây nào nữa các pro ơi!