Bác nào biết địa điểm offline của anh em chơi betta Hà Nội không? Em tham gia với