Như tiêu đề, cần bán 2 em gà mồi 70%
em thứ nhất: gà tơ, 0,7kg, 9 tháng tuổi,đã gáy tròn tiếng,đã đem đi tập bẫy một vài lần, giá 1tr

em thứ 2: Là gà mồi đã đi bẫy được một mùa, nay qua mùa thứ 2.Giá 1,8tr


ai có nhu cầu liên hệ 0913411118