Mình có 2 cây Thiên Tuế to , cây thứ nhất cao 1,10m . Cây thứ hai cao 1,40 m .
Giá cây thứ nhất là 60 triệu
Cây thứ hai là 80 triệu
Bạn nào có nhu cầu thì liên lạc Phương : ĐT - 01677474764
Email -phuongta9@yahoo.com.vn

---------- Bài viết thêm vào lúc 07:34 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 07:32 PM ----------
---------- Bài viết thêm vào lúc 07:38 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 07:34 PM ----------