[youtube]LSQoDI2d0P4[/youtube]
THÔNG BÁO!
Hiện nay, Diễn đàn đã có thêm chuyên mục CHIẾN TƯỚNG (Chuyên mục dành cho các thành viên khoe những chiến kê xuất sắc Huyền thoại hoặc Huyền thoại đương đại). Việc được đăng trong đây cũng là vinh dự của các Sư kê cũng như Chiến kê, và được kiểm duyệt bởi BQT Diễn đàn.
Vì vậy, thành viên nào có gà cần khoe hãy liên hệ với BQT Diễn đàn để được trợ giúp.
Kính báo!