cho hỏi có anh em nào chơi thủy sinh ở Ninh Thuận k vậy.ai chơi thủy sinh ở Ninh Thuận thì vào báo danh lập hội đi dã ngoại khai thác cây ngoài thiên nhiên nha.Ninh Thuận có rất nhiều sông suối và nhiều loại cây thủy sinh ngoài thiên nhiên lắm.thanks..