Mình mới nuôi họa mi được một thời gian nên nhờ mọi người chỉ giúp:
1. Con họa mi nhà mình thấy rụng một vài cái lông cánh, như vậy có phải chim đang thay lông không? Chế độ chăm sóc thời gian chim thay lông như thế nào?
2. Chim khi bắt về từ chủ cũ hơi gầy. Vậy phải chăm sóc như thế nào cho chim mập và đẹp, căng hót tốt?