Gà mình cho ấp bằng máy, ban đầu nở ra gà rất khỏe sau đó thì thấy chân nó hình như teo lại và gà cứ đứng củ rủ vài ngày là chết
Mấy bác có cahc1 nào trị và phòng ngừa không chỉ mình với.............