Bác nào có vui lòng liên hệ Nguyên 0907 136163.
Bình Minh - Vĩnh Long, gần cầu Cần Thơ.
Mái rặt nhé các bác. Thanks!