mình mới mua 1 tổ chim mà họ bảo là tổ khướu, mình không biết thế nào vì chim còn bé quá nên muôn ae giúp xem đây là chim gì. mình cảm ơn!