Em cần 50-100 rc, bác nào chụp hình xong rồi mà phá hò để lại cho em vói nhé. Tel: 0983275531