tình hình là e muốn tậu 1 em đại bàng về nhưng chưa hĩu rỏ về loài này..bác nào có nuôi rồi thì giúp e vs..và giá cã cũa e nó như thế nào.thanks