cho mình hỏi về hiện tượng bách diệp trong bể bị trắng ngọn và thối ngọn.các cây khác vẫn phat triển và thở bình thường.bể mình mùa này vẫn duy trì ơ mức 27-29 độ rất ít khi lên tới 30