tình hình là em có 1 con gà đòn không may sói bọi và bị gãy mất cựa , em rung rung cựa thì thấy có vẻ bị gãy rùi . em muốn hỏi là bị như vậy thì có ảnh hưỡng gì tới lối đá của con gà hay không ? em mới chơi chưa biết mong các anh chỉ giúp . em cám ơn tất cả