Tình hình là mình có nuôi yến phụng và một cặp chim cu trong lồng, diện tích lồng là 1,5mx0,5m nhưng tới khi chim cu đẻ được trứng và gần tới ngày chim cu non nở thì trứng bị bể, cho mình hỏi lả có phải do yến phụng phá trứng hay do nhưng nhân gì, trứng bị bể phần đầu, khẳn dịnh không phải chuột. Rất mong cô bác nhiệt tình trợ giúp, em mới 19 tuổi kinh nghiệm nuôi thú cảnh còn non yếu, có la mắn thì nhẹ nhẹ ha các cô bác.