HN avi nhà e mới làm , ai có manh manh hay sắc nhật k , bán e nuôi thử