mình cần một chú bạch hoàng hoàng yến đã hót. liên hệ : khoa - 0918 13 58 76.