Mấy hôm nay trời mưa quá nên mấy con gà con của mình nó bị lạnh mặc dù mình có xong đèn 24/24. Sáng nay cho nó ăn thấy có một con đi đứng khó khăn vì nó bị cúm chân, Vậy cho mình hỏi có thuốc gì trị và ngừa không??////