tình hình là e cần mua 1 chậu ráy lá to..1 số rêu java moss..và dương sĩ.
ai có dư thì chia lại cho em đang ghiền mấy loại này..
sms cho e 0946591819
thanks