Thấy các bác toàn ưa đồ ngoại, em thấy của nội cũng chẳng kém phần. Lần này xin phép khoe em Dingo Đông Dương vượt đường xá xa xôi về ở với em. Em nó là con gái, rất là đanh đá và hiếu chiến, các bác cứ gọi em nó là Anna nhé
Thưở còn ngây thơ:


Và khi đã thành giặc cái