có ai có thạch yến ko,bán cho mình......một cặp trống mái thì tốt.......