Có thằng bạn ở Đaklak gởi cho chim mà ko biết chim gì mong ACE trong diễn đàn xem và cho biết thêm thông tin về nó.Rất cám ơn