họa mi của mình ở chân có những vảy bị xù ra trông như vảy sừng vặy. các bác có cách nào giúp em moi