Đang cần ống in out nhựa cứng của lọc ngoài ef 3 4 , ai có cái gì thừa thì bán cho em , nếu tặng em xin cám ơn trước ! Hưng 0909 911 99ba