http://www.youtube.com/watch?v=RTpMOYoA8rI
Em được tặng con gáy bổi này không biết giọng gì các anh phán giúp em mới chim nhát nên phải quay xa giọng ko được to như ngoài và ko có mặt chim :v