tình hình là gà đang ấp được 4 ngày sáng nay vừa cho ra ăn thì nó ra phân tiêu chảy có các con lãi màu trắng mong ace giúp qua thời kì này e nên làm gi.Tks Ace Nhìu