hiện là e có nuôi 1 chú khuyên nhìn tướng tá cũng đẹp, lôg ở cổ và hậu có màu vàng óng lưg vàng hơi xah nhưg k phải xah nõn chuối, chân đứh hìh chữ v úp ngược nhảy nhón suốt ngày, cả ngày hót chiu chiu chiu âm kép và cree cree. mìh xin hỏi đó là mái hay trống.