http://youtu.be/Tn9arAhf-jA
Con này em quay đc bên nhà ông bạn,tập tành post lên cho cả nhà đánh giá