Vì sửa nhà cần bán chậu lan thanh tuyền nhiều giả hành cao to xanh tốt rất đẹp cao khoảng 1,5m (coi trên diễn đàn hoa lan) sắp ra hoa vì trồng gần 3 năm, cây rất dễ trồng để ngoài sân như cây cảnh giá thoả thuận