HÌNH ẢNH GIẢI THI LỬA NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2013
Ban giám khảo

Hình ảnh các nghệ nhân chuẩn cho chim bị trước giờ thi đấu
Cuộc thi bắt đầu


Vòng chọn 20 chú chim

Vòng chung kết

Hình ảnh trao giải
Giải I :

Giải II:

Giải III :

Giải IV đồng hạng :

Giải khuyến khích :