Chó Fox đực lông hươu nhỏ con không lai tạp - ai có PM nhe.