một con khuyên nhà em bị xù lông, tinh̀ trang̣ kéo dài gần 1 tuần lễ, em đã phơi nănǵ cho chim khi vừa phát hiện cho tới nay nhưng vẫn không khoi? đã cho uống mật ong 1,2 ngày đàu đến h thì ko ăn uống gì nữa và vẫn còn xù lông.Mong cac bac chỉ giúp